B:企业类服务流程
迷途中为你导航    逆境中为你减损    顺境中为你增益
“企事业环境策划顾问”服务流程
一、申请:客户提交“企事业环境顾问”申请表。                
               提交方式:① 网上申请并提交;
 
二、核实:与客户核实相关信息。
 
三、付款:客户按收费标准付款(或汇款),并及时通知我们。
               短信通知专线:15231570223    
              【详见“常年策划顾问服务类”或“环境策划服务类”收费标准】
 
四、确认:核实确认客户汇款。
 
五、与客户沟通商定服务时间,并如约服务。
 
六、客户反馈满意度:在年度服务终止前的一周内反馈满意度,若在年度服务终止后的十天内没有联系我们,我们将视同您对本次服务满意。
 
七、本次服务结束。